Interpersoonlijke vaardigheden versterken

Bij interpersoonlijke vaardigheden zoomen we in op de interacties tussen mensen. HRO gaat immers over het collectief, over elkaar alert houden, over met veerkracht organiseren, over het benutten van de kwaliteiten van anderen. Dat vraagt om betrokken relaties tussen mensen, om gemeenschappelijke taal, elkaar informeren en tijd nemen om deze vaardigheden te oefenen. Dit noemen we de condities voor HRO.

Hieronder staan een aantal methoden, of liever oefeningen, waarmee je interpersoonlijke vaardigheden kunt versterken.