Werken aan Resultaat Gericht Samenwerken met een woningbouw-corporatie

Ketensamenwerking

In het kort: Een grote woningbouwcorporatie heeft ervoor gekozen het onderhoud en renovatie van haar woningbezit door een viertal partners te laten uitvoeren, conform RGS. Dit vraagt van de corporatie, maar ook van de gekozen RGS partners om een cultuurverandering. Opdrachtgever en opdrachtnemer, die van oudsher een hiërarchische verhouding hebben, zullen oude patronen en gedachten moeten loslaten zodat er een cultuur van gelijkwaardigheid ontstaat.

Wat doen we: Middels het coachen en feed-back geven in bijeenkomsten tussen de verschillende geledingen spelers (stuurgroep met daarin m.n. de managers en directie en een projectteam met daarin de uitvoerende projectleiders van alle geledingen), wordt gestuurd op het veranderen van patronen. Daarnaast worden indien nodig korte trainingen gegeven om bepaalde gedragingen aan te reiken.