Assessment veiligheidscultuur van (integrale) projectteams

Teamperformance

In het kort: Opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de sector infrastructuur willen de veiligheid van hun personeel en dat van gebruikers van infrastructuur waarborgen en verbeteren. Het voorkomen van project-gerelateerde ongevallen staat daarbij voorop. Kritische succesfactoren daarbij zijn het veiligheidsbewustzijn van het personeel en de samenwerkingscultuur binnen teams en tussen ketenpartners. Met het uitvoeren van veiligheidscultuurmetingen kunnen (integrale) projectteams een zelfbeoordeling uitvoeren en hun huidige niveau van ‘veiligheids-volwassenheid’ bepalen. De sessies zijn er daarnaast op gericht om verbetermogelijkheden te identificeren en periodiek te meten of verbeteracties geleid hebben tot een hoger veiligheidscultuurniveau.

Wat doen we: Onze bijdragen zijn gericht op: [1] het begeleiden van een veiligheidscultuurmeting om inzicht te verkrijgen in het veiligheidscultuurniveau van het project, [2] het vergroten van het veiligheidsbewustzijn door tijdens groepsinterviews ervaringen, beelden, interpretaties en overtuigingen uit te laten wisselen, [3] het maken van afspraken over uit te voeren verbeteracties gericht op het halen van het gewenste proactieve niveau, [4] het schriftelijk vastleggen van resultaten en uit te voeren verbeteracties en [5] het bespreken van vervolgstappen, prioriteitstelling en interventiestrategie met het betrokken projectmanagement.