ToPP programma Sector Treinbeveiliging: de lerende keten

Ketensamenwerking

dit is een subtitel

In het kort: Veiligheid heeft de hoogste prioriteit binnen de spoorbranche. Er gaat veel goed, én er zijn nog steeds veel mogelijkheden voor verbetering. Alleen een sectorbrede aanpak kan sommige ongewenste patronen doorbreken en het aantal (bijna) incidenten verminderen. Daarom werken sinds en paar jaar ingenieursbureaus, aannemers en ProRail samen aan het verbeteren van de procesveiligheids(cultuur) in de vorm van het ToPP-programma: Treinbeveiliging op Peil met Procesveiligheid.

Wat doen we: Het programma richt zich op de veiligheid en betrouwbaarheid van het operationele proces (en dus niet op Arboveiligheid). Het gaat om zaken als veiligheidscultuuraspecten, zorgvuldigheid van werkprocessen, focus op maximale betrouwbaarheid, het oppakken van (zwakke) signalen en werken aan continue verbetering. Een belangrijk onderdeel is het vergroten van het leervermogen binnen de treinbeveiligingssector: hoe krijgen we de leercirkel rond?  Apollo13 ondersteunt het proces en adviseert welke interventies het beste kunnen worden toegepast om nog betrouwbaarder te worden.