Naar een hogere veiligheidscultuur in de procesindustrie

HRO 4/5 veiligheidscultuur

In het kort:  Een organisatie gericht op het beheer en onderhoud van pijplijnen ten behoeve van de procesindustrie, zit met de vraag: hoe kunnen we onze veiligheid en betrouwbaarheid nog meer verhogen. Apollo13 heeft dit cultuurveranderingsproces begeleid.

Wat doen we: Na een assessmentfase is door de organisatie besloten de focus op meerdere thema’s te richten: versterking en alignment van het managementteam, leren van dagelijks zaken die mis gaan (OGB’s ofwel ongewenste gebeurtenissen), verbeteringen in het de manier van werken op operationeel niveau via kleine actieteams en het doorbreken van de hullie-zullie patronen tussen afdelingen. Bij alles werd de manier van werken steeds getoetst aan de kenmerken van een niveau 4/5 betrouwbaarheidscultuur: focus op de operatie, respect voor expertise, collectief eigenaarschap en continu leren. Binnen een jaar was een aantal patronen effectief doorbroken en was de negatieve spiraal waar men inzat, omgedraaid.