Impulsprogramma Veiligheid Rijkswaterstaat

HRO 4/5 veiligheidscultuur

In het kort: Het impulsprogramma Veiligheid richt zich op het ontwikkelen van een proactieve veiligheidscultuur binnen Rijkswaterstaat. Bestuur en groepsraad hebben de ambitie uitgesproken dit proactieve veiligheidscultuurniveau in 2018 te willen bereiken. In 2014/2015 hebben we een nulmeting uitgevoerd en in 2016/2017 bij alle 15 onderdelen een vervolgmeting.Een derde meting volgde in 2018.

Wat doen we: Het programma was gericht op: [1] het ontwikkelen en uitvoeren van een veiligheidscultuurmeting om vast te stellen waar de verschillende organisatie onderdelen staan, [2] het vergroten van het veiligheidsbewustzijn door tijdens groepsinterviews ervaringen, beelden, interpretaties en overtuigingen uit te wisselen, [3] het bepalen welke verbeteracties en interventies het beste uitgevoerd kunnen worden om de ontwikkeling naar een proactief cultuurniveau te stimuleren, [4] het bespreken van onze bevindingen met de betrokken directies en het bijdragen aan masterclasses en [5] het adviseren van de adviseurs van het impulsprogramma Veiligheid.