Implementatie van HRO voor een bedrijf in de chemie in Koeweit

HRO organiseren

In het kort: Wij zijn door een groot petrochemisch bedrijf gevraagd om te helpen bij de implantatie van het HRO gedachtengoed in hun plants in Koeweit. Het team dat zich hiermee bezig hield had zelf al een aantal stappen gezet.

Wat hebben wij gedaan: Na een basistraining die wij hebben gegeven in Londen aan een aantal van hun medewerkers, is er in Koeweit op de site een aantal pilots georganiseerd om de huidge stand van zaken in kaart te brengen. Er is hierbij gebruik gemaakt van een op maat gemaakt assessment tool alsmede van de Barrett cultuur scan. Na de pilot is de organisatie zelf verder gegaan met een aantal vervolgstappen, waarbij wij op asftand nog ondersteuning hebben verleend