HRO Cultuur bij de verkeersleiding van een gemeente

HRO organiseren

Grote cultuurverandering bij de verkeersleiding van een gemeente

In het kort: Naar aanleiding van een incident heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarbij met name de interacties voor, tijdens en na het incident zijn geanalyseerd. Deze focus op gedrags- en interactiepatronen leverde een beeld op van een beschadigde en in zichzelf gekeerde groep met een cultuur waarin zij zich isoleren van de buitenwereld en in een slechte verhouding staan tot partners in die buitenwereld. Een vraagstuk dat zich hardnekkig had vastgezet en al zeker tien jaar zou bestaan. De uitdaging was om het team een meervoudige cultuurslag te laten maken: van een naar binnen gerichte gesloten cultuur naar een cultuur waarbij intensief wordt samengewerkt met interne en externe ketenpartners en van een vooral taakgerichte cultuur naar een meer prestatiegerichte cultuur.

Wat doen we: Onze bijdragen waren gericht op: [1] het creëren van basiscondities (invloed, vertrouwen, bedreigingen wegnemen), [2] het ombuigen van disfunctionele interactie- en gedragspatronen, [3] het concretiseren van de organisatievisie, [4] het versterken van de aansturing en de verankering in de keten en [5] het scheppen van randvoorwaarden om beter te presteren en constructief nieuwe taken op te pakken.