HRO Cultuur Luchthaven Schiphol

HRO organiseren

In het kort: Het programma Schiphol 4 Safety (S4S) richt zich op het ontwikkelen van een proactieve safety cultuur bij Amsterdam Airport Schiphol. Dit past binnen het strategisch plan van Schiphol waarin onder meer is opgenomen dat de organisatie in 2020 een HRO4 wil zijn. Begin 2016 zijn we van start gegaan en eind 2018 zal de organisatie zelfstandig op het ingeslagen pad verder gaan.

Wat doen we: Binnen het programma S4S zijn we op meerdere fronten actief: [1] het ontwikkelen en uitvoeren van een safety cultuurmeting om vast te stellen waar de verschillende organisatie onderdelen nu staan, [2] het aanreiken van HRO methoden en begeleiden van leidinggevenden bij de toepassing daarvan, [3] het trainen van interne medewerkers die als facilitator de groei naar HRO4 verder moeten ondersteunen en [4] het met video’s documenteren van het gewenste HRO gedrag.