Doorontwikkeling Operationeel Controle en Calamiteitencentrum Rail

Ketensamenwerking

In het kort: Het OCCR bevindt zich in een complex krachtenveld met semi autonome partijen met deels tegengestelde belangen. Iedere partij wordt binnen het OCCR vertegenwoordigd door een regisseur (24/7 rooster). De uitdaging is om binnen die context een structurele verbetering van de spoorprestatie te realiseren in termen van voorspelbaarheid en betrouwbaarheid. Tijdens een coaching-traject in 2011 en 2012 is gewerkt aan een cultuur van collectief ontwikkelen en leren.

Wat doen we: De coaching was gericht op: [1] het versterken van de persoonlijke effectiviteit, communicatie, samenwerking en werkwijze van de landelijke coördinatoren rail (LCR), [2] het versterken van de samenwerkingscultuur en de cultuur van collectief ontwikkelen en leren binnen het operationeel regieteam (ORT) bestaande uit ca. 10 regisseurs in volcontinu dienst en [3] het versterken van het vermogen van het management om voor het optimaal functioneren van ORT en de LCR’en benodigde condities in te regelen en belemmeringen weg te nemen.