ArenAPoort: Publiek Private Samenwerking in de keten

Ketensamenwerking

In het kort: Het succes van de ArenAPoort in Amsterdam wordt mede bepaald door de beleving van bezoekers van winkels, kantoren en evenementen die met de auto, trein, bus, metro of fiets naar het gebied komen. Tijdens evenementen komt het voor dat er naast de inwoners en zo’n 50.000 forensen nog eens 100.000 bezoekers in het gebied zijn. De overheid en het bedrijfsleven werken nauw samen om het gebied in Amsterdam Zuidoost tijdens evenementen (meer dan 100 dagen per jaar) ‘Bereikbaar en gastvrij’ te houden. Daartoe wordt in de voorbereiding op en tijdens evenementen effectief regie gevoerd op de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. De regieorganisatie omvat inmiddels meer dan 20 verschillende publieke en private partijen die zowel op operationeel, tactisch (actieve invulling PDCA cyclus) als strategisch niveau (gebiedsontwikkeling) samenwerken.

Wat doen we: Onze bijdragen waren gericht op: [1] het begeleiden van het proces naar deze ketensamenwerking, [2] het helpen overbruggen van vermeende belangentegenstellingen tussen overheid en bedrijfsleven, [3] het maken van de verbinding op persoonsniveau en het benutten van elkaars denkkracht en daadkracht, [4] het met taal, visie en ambitie aansluiten bij de passie en trots van uitvoerende professionals en [5] het incorporeren van bestaande overlegstructuren in een robuust ingerichte regieorganisatie.