Methoden voor HRO doen en denken

Organiseren is een werkwoord. Als mensen zich organiseren dan maken ze afspraken over taken, processen, hulpmiddelen en dergelijke om iets voor elkaar te krijgen. Daar horen formele en informele regels bij. Organisaties die hoog betrouwbaar presteren weten dat regels belangrijk zijn maar ze weten ook dat regels soms niet toereikend zijn, kunnen verwarren, of heel verschillende begrepen worden. Een belangrijke eigenschap van mensen die hoog betrouwbaar organiseren is dat ze twee dingen tegelijk kunnen. Doen en denken. Ze volgen de regels en afspraken en ze stellen vragen als ‘klopt de regel wel’, ‘missen we wat’, ‘overzien we het’, ‘kan het beter’ en ‘wie weet er meer van’. Dat betekent overigens niet dat mensen harder moeten werken. Integendeel, het levert tijd en energie op, en minder problemen. Ze gebruiken de zintuigen, denkkracht en motivatie van elkaar om de performance te verhogen en hoog te houden.

HRO methoden zijn concrete en praktische hulpmiddelen om deze dubbelslag te organiseren. Om doen en denken, denken en doen, als het ware in het organiseren in te bedden en in te slijten.

Apollo13 heeft zo’n 90 uiteenlopende methoden gedocumenteerd. Ze staan in 8 groepen beschreven in het Praktijkboek Mindful Organiseren. Hieronder zie je de meeste gebruikte methoden. Als je op de foto klikt kom je bij de methode.

Robuuste processen

Zorgen dat iedereen de regels en afspraken kent. Zodat je veel eerder afwijkingen kunt zien.

Leiderschap en koers vasthouden

Wat kunnen leiders doen op weg naar hoge betrouwbaarheid en veiligheid.

Cultuur zichtbaar maken

Hoe maak je de sterke en zwakke punten van de cultuur in je organisatie of team expliciet.

Herkennen en doorbreken van patronen

Hoe belemmerende sociale patronen en veronderstellingen aan te pakken.

HRO praktijken voor alledag

Kleine proactieve werkwijzen met grote effecten.

Collectieve vermogens versterken

Het collectief sterker maken door elkaars kennis en ervaring te gebruiken.

Interpersoonlijke vaardigheden versterken

Technieken om de samenwerking met anderen opener en effectiever te maken.

Leren van een onverwachte gebeurtenis

Incidenten of successen als venster naar de cultuur.