What-if-analyse

Leren van een onverwachte gebeurtenis

Uitdaging en HRO-dimensies. Veerkrachtig en alert organiseren is voor velen een aantrekkelijk perspectief. Meestal geeft een organisatie haar eigen ‘woorden’ aan het streven naar een betere performance of hoger veiligheidsniveau. Men spreekt dan over een proactieve of niveau 4 cultuur, of een wij-cultuur. Kernachtige woorden die aanspreken en waar men zich van alles bij kan voorstellen. Toch, als het op concreet gedrag aankomt, is het vaak stil. Wat doe je op niveau 4 anders, en wat doe je collectief anders? Hoe zie ik dat we veerkrachtig zijn, zonder dat er een incident is? Mensen hebben niet altijd de ‘taal’ om het gewenste gedrag te beschrijven. Echter, om nieuw gedrag te kunnen ontwikkelen heb je wel degelijk woorden nodig om met anderen te delen en te kunnen oefenen.

Samenvatting. Je legt naast de feitelijk gang van zaken een beschrijving van dezelfde activiteiten, alleen dan vanuit de optiek van de ideale HRO-organisatie. Wat je als vertrekpunt neemt kan iets onverwachts zijn of een routine van alledag. Bijvoorbeeld hoe zou in een hoog presterende organisatie deze vergadering zijn verlopen of zouden we de week starten. De what-if-analyse kan op zichzelf staan of in aanvulling op een staff ride of blame free-evaluatie gedaan worden. Je maakt dan een gedegen beschrijving van meer alert en veerkrachtige collectief gedrag naar aanleiding van een incident.

De what-if-analyse gebruiken we in retrospectief. Als je vooruit wilt kijken, wilt oefenen met mogelijke ongewenste of onverwachte gebeurtenissen, kijk dan bij gun drill.

Voorbeelden. Bij de analyse van een groot incident hebben we meerdere keren een hoofdstuk met een what-if-analyse opgenomen. Het is niet alleen zeer informatief. Het helpt ook om mensen op indringende wijze, zonder in beschuldigingen te vallen, gedragsalternatieven voor te houden.