Visualiseren van HRO

Leiderschap en koers vasthouden

Uitdaging en HRO-dimensies. Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Beelden van gedrag en interactie zeggen misschien nog wel meer. Vaak horen we mensen verzuchten ‘maar wat moet ik nu precies doen’. Een beeld of video geeft daar geen definitief antwoord op. Het brengt wel het gesprek op gang en stimuleert mensen om er zelf in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Samenvatting. Met een korte oefening kun je in groepen met foto’s, videomateriaal of zelfs tekeningen aan elkaar duidelijk maken hoe je de HRO-kenmerken en -condities in gedrag vertaalt. Zo’n oefening helpt tevens om de voor de eigen organisatie karakteristieke vertaling van HRO te visualiseren.

Voorbeeld. Een omvangrijk cultuurproject bij een grote multinational voerde verschillende workshops uit met staff rides en Self assessments. Een professionele filmer legde dit vast en maakte daar een documentaire-achtige video van. Deze werd vervolgens in andere workshops gebruikt om deze interventies onder eigen woorden te brengen en te vertalen naar de eigen organisatie.