Project Start-Up (PSU)

Collectieve vermogens versterken

Uitdaging en HRO-dimensies. Je wilt dat projecten zo goed mogelijk verlopen zonder allerlei ongewenste gebeurtenissen die het proces kunnen stagneren. Projecten waarin mensen met elkaar tijdig zwakke signalen oppikken, elkaar tijdig informeren over zaken en slagvaardig met elkaar samenwerken. Het maken van een vliegende start in het realiseren van een dergelijke cultuur doe je aan het begin van een project. Vandaar de naam Project Start-up of PSU.

Samenvatting. In tegenstelling tot de meer klassieke starts of kick-offs van een project besteed je in een PSU niet eerst aandacht aan planning, taken en scopes van het project, maar veel meer aan de HRO-condities:

  • De onderlinge relaties – zorg ervoor dat mensen elkaar gaan kennen, dat ze weten wie de ander is, maar ook wat de zorgen zijn met betrekking tot het project.
  • Het creëren van een geïnformeerde cultuur – hebben we hetzelfde beeld van het project of niet, hoe houden we elkaar op de hoogte van de werkzaamheden, hoe kunnen we elkaar helpen.
  • Het werken aan gemeenschappelijke referenties – kennen de mensen die in het project werkzaam zijn elkaars specifieke taal, gebruiken, werkwijzen– maken we met elkaar gemeenschappelijke afspraken.

Een PSU duurt minimaal 8 uur en alle bij het project betrokken belanghebbenden zijn aanwezig, opdrachtgever, opdrachtnemer, onderaannemers, eventueel gebruikers en verleners van vergunningen. In essentie wordt er in een PSU gewerkt aan het creëren van een HRO-cultuur.

Nota Bene. Het gaat in een PSU nooit over technische zaken, planningen, machines et cetera. Hooguit worden die als zorg benoemd, waar men na de PSU gerichte aandacht voor moet hebben. De PSU methode die wij hier beschrijven is gericht op het bouwen aan een alerte en veerkrachtige organisatiecultuur.

Voorbeeld. PSU’s worden de laatste tijd in veel verschillende sectoren gehouden, zoals bij projecten in de sociale woningbouw. Woningbouwcorporaties, gemeente en aannemers houden daar samen een PSU. Ook in de infrawereld zien we dat er bij grote projecten steeds meer gekozen wordt voor een uitgebreide PSU. Voor meer gedetailleerde voorbeelden kun je met Apollo13 consult contact opnemen.