Walk-around of safetywalk

Leiderschap en koers vasthouden

Uitdaging en HRO-dimensies. Hoe krijg je als leider binnen een organisatie een goed beeld van wat er zich op de werkvloer afspeelt? Hoe spoor je afwijkingen op die tot problemen leiden? En hoe kun je patronen in collectief gedrag herkennen die slimmer samenwerken en continu leren en verbeteren bemoeilijken of belemmeren?

Door met mensen op hun eigen werkplek het gesprek aan te gaan, snijdt het mes aan meerdere kanten: je vertoont belangrijk voorbeeldgedrag, je stelt de operationele processen en de afwijkingen die zich daarin kunnen voordoen centraal. En verder benut je de kennis en ervaring van medewerkers om thema’s te achterhalen die op de werkvloer zorgen baren of afwijkingen waar velen inmiddels gewend aan zijn geraakt.

Last but not least: door daarbij goed door te vragen en te luisteren, verkrijg je inzicht in vanzelfsprekendheden, aannames en veronderstellingen die vaak ten grondslag liggen aan de misverstanden of fouten die tot problemen leiden. Je krijgt oog voor wat er zich binnen de afdeling of het team afspeelt, de onderlinge relaties, de disfunctionele patronen, de wijze waarop men elkaar informeert en met elkaar communiceert. Kortom: een gesprek met mensen op hun werkplek is een kleine HRO in zichzelf.

Samenvatting. Bij een walk-around wandelt de leider over de werkvloer om zelf te ervaren wat er speelt bij medewerkers in het algemeen en in relatie tot de werkprocessen. Een walk-around is erop gericht met medewerkers in gesprek te komen over onderwerpen als kwaliteit, veiligheid, dienstverlening, kostendoelmatigheid en dergelijke. Het gesprek staat daarbij centraal. Door vragen te stellen, te luisteren en te observeren toont de leider oprechte aandacht en interesse voor de operationele processen en de mensen. En je pikt signalen op over problemen en verzamelt ideeën en voorstellen ter verbetering.

Voorbeelden. De walk-aroundmethode kan op verschillende wijzen gebruikt worden. De methode kan primair gebruikt worden, zoals hierboven geschetst, om meer inzicht te krijgen in wat er speelt op de werkvloer. De methode kan ook worden gebruikt om medewerkers te leren afwijkende situaties te signaleren en zo mogelijk ongewenste situaties direct op pakken en op te lossen. Daarnaast kan de walk-around zich richten op gesprekken met individuele medewerkers of met groepjes medewerkers. De walk-aroundmethode wordt over het algemeen eerst als een aparte activiteit ingepland. Op termijn kan een cultuur ontstaan waarbij een willekeurige ontmoeting (bijvoorbeeld tijdens de lunch met een paar medewerkers) wordt aangegrepen voor een dergelijk gesprek.