Meerkat Aanpak

HRO praktijken voor alledag

Uitdaging en HRO-dimensies. Met name in productie-omgevingen waarin mensen alleen werken of monotone arbeid verrichten, ligt het verslappen van aandacht en betrokkenheid op de loer. De Meerkat-aanpak combineert een aantal praktijken en methoden om dat tegen te gaan. De kern van de aanpak is dat ieder lid van een productie-eenheid, ploeg, shift of team maximaal betrokken blijft bij het alert om je heen kijken en bij het bedenken van acties ter voorkoming van problemen en afwijkingen. De Meerkat-aanpak als geheel past niet in dit overzicht van methoden voor de dagelijkse HRO-praktijk. Daarvoor is hij te uitgebreid. We richten ons op het DEN-bord dat een belangrijk onderdeel van Meerkat is (‘DEN’ is tevens het Engelse woord voor het hol van de meerkat of het stokstaartje).

Samenvatting. Het implementeren van de Meerkat-aanpak vraagt om een uitgebreid ontwikkel- en implementatietraject (zie ook Bronnen: Saacosh). Scholing van operationele mensen, het opleiden van coaches uit de ploegen zelf, regelmatig de voortgang met de coaches bespreken, maken van specifieke hulpmiddelen en meer. Een van de praktijken is DEN. DEN staat voor het veilige nest van de familie Meerkat. Het wordt hier gebruikt als metafoor voor een veilige werkplek. Op de DEN-borden noteer je zwakke signalen, onveilige situaties et cetera.

Voorbeeld. Mijnbouw Zuid Afrika. Een korte impressie. De Meerkat-benadering bestaat uit een verzameling methoden, maar is bovenal een communicatieproces. De kern daarvan staat hierboven aangegeven.

  • De benadering zorgt voor een open en eerlijke dialoog over risicovol gedrag en activiteiten met een hoog risico op de werkvloer.
  • De benadering stimuleert teamwork en bouwt aan vertrouwen en teamcompetenties.
  • De benadering maakt feed back, herkenning en corrigerende activiteiten mogelijk.
  • Tenslotte maakt de benadering het leren en delen van veilige praktijken mogelijk.

De Meerkat-benadering wordt in velerlei sectoren toegepast, in het bijzonder in sectoren waar mensen praktisch bezig zijn, een broertje dood hebben aan veel schrijven, en gestimuleerd moeten worden te vertellen wat ze zoal dagelijks meemaken, bespreken, denken et cetera.