Last Minute Risk Assessment (LMRA)

HRO praktijken voor alledag

Uitdaging en HRO-dimensies. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen als Taak Risico Analyses, procedures, werkinstructies en werkvergunningen, kunnen er toch bepaalde risico’s of gevaren over het hoofd worden gezien. Een manier om de kans daarop te verkleinen, is het invullen van een LMRA-kaart (Last Minute Risk Assessment). Veel bedrijven hebben dit ingevoerd. De klassieke LMRA-kaart laat de betrokkenen aan de hand van een aantal vragen de risico’s en omstandigheden in de directe omgeving beoordelen. De focus ligt daarbij op mogelijk optredende risico’s bij de werkzaamheden zelf, op de werkplek en in de omgeving. Het gaat daarbij vaak om ‘harde risico’s’ als brandgevaar, milieuaspecten, de omstandigheden op de werkplek et cetera. Ook zaken als de aanwezigheid van veiligheidsmiddelen en het ‘wat te doen’ bij optredende incidenten, komen aan de orde. In de praktijk van alle dag zien we nogal eens dat de LMRA-kaart na enige tijd routine wordt en daarmee geen enkele bijdrage meer levert aan veiligheid. Een voorbeeld van routine en erosie is als een LMRA aan de balie door de medewerkers ‘alvast’ wordt ingevuld. Soms doet men dit zelfs achteraf om de bureaucratie te bevredigen. De uitdaging is hoe je een LMRA-kaart zodanig vormgeeft en gebruikt dat het daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van een proactieve veiligheidscultuur.

Samenvatting. De HRO-LMRA richt zich op het vlak voor de start van de werkzaamheden in beeld krijgen van risico’s en zwakke signalen betreffende uit te voeren werkzaamheden. Naast aandacht voor de ‘harde’ aspecten van de klus is er ook aandacht voor ‘risico’s’ op het sociale en persoonlijke vlak. We hebben daarmee in feite een bestaande praktijk verrijkt met HRO-aandachtspunten.

Meer informatie over klassieke LMRA’s is te vinden op: www.LMRA.nl en op de site www.arbosupport.nl (toolbox).