HRO voor alledag

De methoden die tot deze groep behoren, bouwen voort op en overlappen deels met andere methoden. Kenmerk van alledaagse HRO-praktijken is dat ze bij uitstek geschikt zijn om het bestaande repertoire te verrijken. Deze methoden hebben hun meerwaarde in de praktijk van vele organisaties bewezen. Vaak zijn het cultuurdragers. Ze bieden mensen de mogelijkheid om meer alert te zijn en gezamenlijk ongewenste en onverwachte gebeurtenissen direct aan te pakken.

In het praktijkboek MO presenteren we 10 dagelijkse praktijken.