HRO leiderschapstest

Leiderschap en koers vasthouden

Uitdaging en HRO-dimensies. Voorbeeldgedrag van leidinggevenden is van groot belang om een HRO-cultuur te creëren. Durf je jezelf vragen te stellen over je gedrag, je oog voor afwijkingen, je ambities, je stijl als leider? Heb je aandacht voor alle relevante kenmerken en ondersteunende condities om binnen je organisatie te werken aan een HRO-cultuur? Een kleine check van tijd tot tijd kan helpen.

Samenvatting. Om voorbeeldgedrag te kunnen laten zien, is het van belang dat je je met een zekere regelmaat afvraagt of je zelf nog voldoende richting geeft aan alertheid en veerkracht. Het kan daarbij helpen om af en toe samen met een paar medewerkers jouw HRO-vaardigheden en -gedrag te bespreken. Je doet dit door eerst zelf een lijst met stellingen in te vullen en de scores te bekijken, de lijst vervolgens door een aantal medewerkers te laten invullen en daarna met elkaar erover in gesprek te gaan. De lijst die we hiervoor gebruiken is de HRO Quick Scan De stellingen van de scan kun je steeds vooraf laten gaan met ‘Bevorder ik …’.