HRO cultuurscan

Cultuur zichtbaar maken

Uitdaging en HRO-dimensies. Wil je met je team of afdeling doorontwikkelen naar een structureel hoog prestatieniveau? Streef je naar een HRO-cultuur? Wil je weten in welke mate je teamleden of medewerkers in het dagelijks werk het daarvoor benodigde gedrag laten zien? En welke attitude en gedrag nodig zijn om hoog betrouwbaar te presteren? Door de HRO-cultuurscan in te laten vullen, krijg je een goede indruk hoe je team of afdeling scoort op de kenmerken en condities voor hoog presteren en worden aangrijpingspunten en prioriteiten aangereikt om gezamenlijk door te ontwikkelen.

Samenvatting. De scan laat zien welke kenmerken of condities meer aandacht moeten krijgen om de collectieve alertheid en veerkracht te vergroten en het prestatieniveau structureel te verhogen. De scan wordt ingevuld door medewerkers van een of meerdere organisaties. De scores geven hun opvattingen en overtuigingen weer. Aan de scores mag geen absolute waarde worden toegekend. De scores hebben vooral een signalerende waarde en krijgen betekenis door de uitslag van de scan met elkaar te bespreken en daarbij voorbeelden uit te wisselen van situaties waaruit de ingevulde score blijkt. Een dergelijke bespreking vergroot het inzicht in de team- of organisatiecultuur en helpt ook om mensen meer met elkaar te laten uitwisselen over wat ze zoal dagelijks meemaken en graag anders zouden willen.