After Action Review (AAR)

Collectieve vermogens versterken

Uitdaging en HRO-dimensies. Als complexe activiteiten of projecten zijn afgerond, is iedereen vaak opgelucht en blij dat de taak erop zit. Het evalueren van de activiteit met de bedoeling opgedane ervaringen op tafel te krijgen, vindt vaak snel en weinig gedegen plaats. Toch is het belangrijk om met elkaar in beeld te krijgen wat er goed en wat er minder goed is gegaan. Voor toekomstig gebruik of het volgende project. Ervaring komt immers vanzelf, ervan leren niet. Door leerervaringen gestructureerd te benoemen, ontstaat een beter inzicht waarom dingen wel of niet lukten. Door het met elkaar te doen, kun je een completer beeld krijgen over meerdere aspecten van een activiteit. Vaak is een activiteit te complex om als individu oorzaak en gevolg verantwoord aan elkaar te kunnen koppelen! De After Action Review kan hierbij helpen.

Samenvatting. De After Action Review (AAR) is een methode om, na afloop van een activiteit, met het team op een gestructureerde manier de uitvoering daarvan te analyseren en de geleerde lessen te verzamelen. Het geeft inzicht in de oorzaken van succes en falen, belemmerende patronen in de groep, en hoe het eigen handelen door anderen gezien wordt. Je leert collectief en individueel. De AAR-methode zorgt voor het systematisch en gestructureerd verzamelen van nieuwe kennis en ervaringen, zodat deze beter (her)gebruikt kunnen worden.

Voorbeeld. In sommige bedrijven is de After Action Review een belangrijke activiteit in de dagelijkse praktijk. Vooral bedrijven die met een complexe technologie werken en tegelijkertijd met kritische klanten werken die elke storing er één te veel vinden. Er is veel non-routine werk en er zijn vele onverwachte gebeurtenissen. Zo’n bedrijf is bijvoorbeeld Calpine in de Verenigde Staten. Het is de grootste leverancier van elektriciteit. Hun operatie omvat ruim tachtig energiecentrales (aardgas en geothermisch). Performance staat centraal in de strategie en de operatie en richt zich onder meer op veiligheid, milieu, omgeving, en innovatie. Alert en veerkrachtig organiseren is bij Calpine opgehangen aan enkele belangrijke praktijken. De AAR is er daar één van.