Leiderschap en koers vasthouden

Om in de geest van HRO te blijven: het gaat vooral om COLLECTIEF leiderschap. Wat doen leiders op het podium van de organisatie. Waar iedereen naar kijkt en zijn motivatie en richting uit haalt. Welk gedrag laten leiders zien. Welke thema’s geven ze aandacht. En doen ze dat op een betrokken manier – naar elkaar en naar de medewerkers. Het gaat er niet om dat leiders een kopie zijn van de hoogste leider. Het gaat erom dat zij elkaars sterke en zwakke punten kennen en elkaar waar nodig aanvullen. Het gaat ook niet om harmonie. Maar om het leren van meningsverschillen en het tijdig herkennen van dysfunctionele conflicten.

Koers vasthouden verwijst naar methoden en technieken die organisaties kunnen inzetten om de waarden van de organisatie, die het belang hoge betrouwbaarheid en veiligheid markeren, actief te communiceren.