HRO organiseren of Hoog Betrouwbaar Organiseren

Een deel van onze klanten wil een organisatie brede ontwikkelingsslag maken. Ze zoeken naar nieuwe wegen om de performance van de organisatie op een hoger plan te brengen. Deze wens kent uiteenlopende formuleringen. De ene organisatie richt zich op het realiseren van een proactieve veiligheidscultuur, de andere op het verbeteren van de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Weer anderen willen ‘gewoon’ meer en beter gebruik maken van de kennis en ervaring die onder de vlag van HRO is gebundeld.

Apollo13 richt zich bij deze en vergelijkbare vragen op de cultuur van de organisatie. Hoe kunnen we het collectieve denken en doen van leidinggevenden en medewerkers meer proactief maken, zonder de bestaande sterke punten van de cultuur te verliezen. Hoe kunnen we naast het gedegen managen van bekende risico’s, het vermogen vergroten om ook onverwachte en onbekende gebeurtenissen en risico’s te managen. Cultuur is daarbij voor ons een breed concept. Het omvat geschreven en ongeschreven regels, concrete wetgeving en onzichtbare waarden, harde structuren en zachte gedragspatronen. Alles wat het collectieve gedrag van mensen, als zij zich organiseren, beïnvloedt, en moeilijk te beïnvloeden is.