Cultuur zichtbaar maken: waar staat de organisatie?

Wat is sterk en wat is zwak in onze cultuur? Waar staan we met onze cultuur? Belangrijke vragen voor een organisatie die beter wil gaan presteren. Wat moeten we doen om betrouwbaarder, veiliger, klantgerichter, innovatiever te worden. Moeten we onze processen en systemen eerst op orde brengen, of missen we de juiste mindset om de beste te willen worden. Of beiden? Om daar een antwoord op te kunnen geven is het goed te weten waar de organisatie nu staat. Het maken van een dergelijke plaatsbepaling blijkt voor veel van onze klanten een effectieve start te zijn. Hieronder staan de belangrijkste methoden die daarbij kunnen helpen.