Robert Taen

Wat mij fascineert is dat mensen in organisaties dikwijls ‘uitgenodigd’ worden om hun hart en hersens op de plank te leggen voordat ze aan het werk gaan. Ik ben ervan overtuigd dat veel potentie voor persoonlijke en organisatie-ontwikkeling onnodig blijft liggen, doordat mensen en teams elkaar op meerdere wijzen niet verstaan. Mijn drive is om juist dat patroon te doorbreken. Ik focus het liefst op kansen in plaats van knelpunten, op pareltjes in plaats van zwakke plekken. Tegelijkertijd schuwt ik de harde diagnose en confrontaties niet: juist door de tijd te nemen om onderliggende (niet-functionele) dynamieken bloot te leggen ontstaat de mogelijkheid voor teams en organisaties om te leren en te komen tot betere performance.

Mijn projecten liggen binnen het domein van HRO organisatie- en teamontwikkeling en cultuur- en gedragsverandering. Ik ben zowel vertrouwd met de rol van onderzoeker als met die van facilitator en begeleider. Mijn klanten zitten zowel bij (semi)overheids- en not-for-profit organisaties als bij het bedrijfsleven. Mijn speciale belangstelling gaat uit naar HRO, risicomanagement, blame free leren van onverwachte gebeurtenissen en teamcoaching.

Mobiel: +31 6 50668477